Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Privacy Policy

Privacyverklaring van StayCoolStayWarm

Wij vinden privacy enorm belangrijk. Wij proberen zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken. Voor de dienstverlening van Staycoolstaywarm ontkomen we echter niet aan het verwerken van enkele persoonsgegevens. Wij zullen er alles aan doen om persoonsgegevens te beschermen, of ze nou van klanten, eindgebruikers of medewerkers zijn.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we opslaan en waarvoor we ze gebruiken.

Laatste update:23 mei 2018

Welke persoonsgegevens verwerkt Staycoolstaywarm?

Staycoolstaywarm is een  webshop.

Als je klant bent bij Staycoolstaywarm (of bezig bent om dat te worden, bijvoorbeeld als je een offerte aanvraagt), verwerken we de volgende gegevens van je:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en type apparaat
 • Overige persoonsgegevens die je ons zelf per mail verstrekt

Als je bij de webshop een bestelling plaatst, verwerken we de volgende gegevens van je:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bestelgeschiedenis
 • Overige persoonsgegevens die in het opmerkingen veld van een bestelling zijn achtergelaten
 • Mogelijk overige persoonsgegevens die door de webshop worden opgeslagen in een bestelling

Als je gebruik maakt van onze website, verwerken we de volgende gegevens van je:

 • IP-adres
 • Internetbrowser en type apparaat
 • Bezochte pagina's

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?

We verwerken alleen gegevens voor zover dit nodig is voor onze dienstverlening.

Als je klant bent van Staycoolstaywarm, verwerken we je persoonsgegevens:

 • Om je bestellingen te kunnen leveren
 • Om je updates te sturen over wijzigingen aan ons product of dienstverlening
 • Om je ondersteuning te kunnen bieden en daarbij ook te verifiëren dat je bent wie je zegt dat je bent.

Als je gebruik maakt van onze website, verwerken we je persoonsgegevens:

 • Om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website zodat we die kunnen verbeteren
 • Om inzicht te krijgen in welke advertentiekanalen goed werken en welke niet
 • Om je vraag te kunnen beantwoorden of om je aanvraag voor bijvoorbeeld een demo te kunnen verwerken

Hoe lang bewaren we gegevens?

Als je klant bent van Staycoolstaywarm, bewaren we je gegevens zolang je klant bent van Staycoolstaywarm. Ook bewaren we daarna je contactgegevens, zodat als je later opnieuw klant wordt we je beter kunnen helpen. Voor de financiële administratie zijn we verplicht je gegevens minstens 7 jaar te bewaren nadat je klant bij ons geweest bent.

Alle gegevens die jij in je Staycoolstaywarm account opslaat, die wij dus hebben als "verwerker", bewaren we totdat je die zelf verwijdert. Als je je Staycoolstaywarm abonnement opzegt, verwijderen we alle data die je in Staycoolstaywarm hebt opgeslagen na 30 dagen.

Gegevens over website-bezoekers bewaren we maximaal 14 maanden en maken we waar mogelijk (pseudo)anoniem.

Als je ons mailt, blijft de inhoud van je mail bij ons bewaard. Zo kunnen we later altijd opzoeken wat we hebben afgesproken.

Beveiliging van gegevens

Wij zullen zorg dragen voor een adequate beveiliging van persoonsgegevens, zoals versleutelde opslag waar mogelijk en gebruik van TLS beveiligde verbindingen tussen onze servers en jou als gebruiker.

We zorgen ook voor passende organisatorische maatregelen om verlies of onrechtmatige verwerking te voorkomen.

Ook als gegevens op servers van subverwerkers worden opgeslagen, zorgen wij voor adequate beveiliging en waarborg van privacy.

Verstrekken van gegevens aan derden

We zullen je persoonlijke gegevens nooit verkopen of verhuren. We verstrekken zonder jouw toestemming nooit persoonsgegevens aan andere organisaties, tenzij we dat wettelijk verplicht zijn.

Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van functionele cookies, bijvoorbeeld om te bepalen als welke gebruiker je bent ingelogd.

Daarnaast laden we Google Analytics, die zijn eigen cookies achterlaat. Dat lees je onder het volgende kopje.

Google Analytics

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Daardoor wordt je gedrag op onze website doorgestuurd naar Google. In het privacybeleid van Google vind je hoe je gegevens door Google Analytics worden gebruikt. https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Toegang tot je persoonlijke gegevens

Je hebt het recht ons te vragen welke gegevens we van je verwerken. Dit verzoek kan je schriftelijk indienen per e-mail naar [email protected] We zullen vervolgens binnen 4 weken reageren.

Vervolgens heb je het recht om ons te verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Tenzij het bewaren van deze gegevens wettelijk van ons wordt vereist.

Klachten

Heb je een klacht over deze privacyverklaring? Dan ben je welkom die eerst aan ons door te geven. We beloven je klacht serieus te nemen.

Vind je dat we onvoldoende met je klacht doen? Dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Zodra de verwerking van persoonsgegevens wijzigt, zullen wij deze privacyverklaring bijwerken. Op deze pagina is altijd de huidige versie van de privacyverklaring te bekijken.

Heb je vragen over privacy bij Staycoolstaywarm? Mail dan naar [email protected]

Lees voor het gebruik of verder bezoeken van deze site dit beleid door a.u.b., het is van toepassing op de gehele inhoud alsook de al dan niet commerciële activiteiten rond en binnen StayCoolStayWarm.nl.

Indien u niet instemt met dit beleid, wordt u vriendelijk verzocht deze site niet verder te gebruiken.

Door deze site te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u instemt met de voorwaarden van dit Privacybeleid.
 
Bij vormen van misbruik, bedrog, misleidende vormen van reclame etc. zal StayCoolStayWarm.nl melding doen bij de hiertoe bevoegde gerechtelijke instanties.

Materialen voor publicatie

De teksten, foto's, afbeeldingen, logo's, handels- en domeinnamen, en andere gegevens die gebruikt worden door StayCoolStayWarm.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en behoren toe aan voornoemde partijen.

Om gebruik te maken van deze materialen onder welk een vorm dan ook is er een schriftelijke overeenkomst vereist met de eigenaar.

Technologie

Naast de persoonlijke gegevens die u ons mogelijk verschaft, kan deze site technologieën gebruiken die ons in staat stellen bepaalde technische gegevens te verzamelen, zoals uw IP adres, het besturingssysteem van uw computer, het type browser dat u gebruikt, uw surfgedrag op de website en de adressen van eventuele verwijzende websites.

Beveiliging

Hoewel er altijd risico's zijn verbonden aan het verschaffen van persoonlijke gegevens, of dit nu persoonlijk gebeurt, via de telefoon of over het Internet, en geen enkel systeem en geen enkele technologie volledig veilig of hackerproof is, vragen wij u in gedachten te houden dat staycoolstaywarm.nl al het mogelijke doet om redelijke maatregelen te treffen om onrechtmatige toegang tot of onrechtmatig gebruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen, we stellen alles in het werk om de kans hierop te minimaliseren en de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

StaCoolStayWarm.nl gebruikt bijvoorbeeld een coderingstechnologie bij het verzamelen en verzenden van informatie.

Juistheid van verzamelde gegevens

StayCoolStayWarm.nl kan op eigen initiatief of op uw verzoek persoonlijke gegevens die in verband met de werking van deze site in ons bezit zijn, aanvullen, corrigeren of verwijderen wanneer deze gegevens onvolledig, onjuist of verouderd zijn.

Identificatie van bezoekers

Het is mogelijk dat StayCoolStayWarm.nl van tijd tot tijd gegevens op uw computer plaatst aan de hand waarvan wij u kunnen identificeren. Deze gegevens worden opgeslagen in de vorm van bestandjes die "cookies" worden genoemd.

De cookies, die informatie bevatten over de wijze en het tijdstip waarop bezoekers gebruikmaken van deze site, stellen ons in staat deze site te blijven verbeteren.

Het gebruik van cookies berust op een algemeen geldende standaard en er zijn veel websites waarop cookies worden toegepast.

De cookies worden opgeslagen op uw computer en niet op deze site.

Als u geen cookies wilt ontvangen of op de hoogte gesteld wilt worden als er cookies op uw systeem worden geplaatst, kunt u dit instellen in uw browser, mits uw browser in die mogelijkheid voorziet.

Minderjarigen

Personen die jonger zijn dan 18 jaar mogen onder geen enkele voorwaarde gebruik maken van of gegevens verzenden naar StayCoolStayWarm.nl
Diensten aanvragen of andere rechtshandelingen verrichten op deze site is ook uitdrukkelijk verboden, tenzij dit wordt toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Wijzigingen van de Site

StayCoolStayWarm.nl kan te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacybeleid wijzigen, de toegang tot de site wijzigen of opheffen, of de inhoud van de site wijzigen.